include_once("analyticstracking.php")

Ekstrakt drożdży piekarniczych

β-glukany to wielkocząsteczkowe wielocukry czyli polisachardy występujące powszechnie w świecie roślinnym. Są jednym ze składników ściany komórkowej wielu roślin zwłaszcza zbóż i grzybów. β-glukany w zależności od pochodzenia mają różną budową i różne właściwości. Ogólnie można podzielić je na dwie główne grupy, które znalazły zastosowanie ze względu na swe istotne właściwości zdrowotne:
(1) β-glukany rozpuszczalne pochodzące głównie ze zbóż (owies, jęczmień, żyto, itd) oraz
(2) β-glukany nierozpuszczalne pochodzące głównie z grzybów (drożdże, boczniak, rozszczepka, itd)

Grupa pierwsza wykazująca w swej budowie krótkie łańcuchy z β-wiązaniami w pozycjach (1→3)-(1→4), jest rozpuszczalna w wodzie. Ta grupa β-glukanów posiada wybitne właściwości wpływające na gospodarkę węglowodanowo-lipidową człowieka. Ich spożycie obniża/normalizuje poziomy lipidów (cholesterolu) i cukru we krwi. Druga grupa wykazująca w swej budowie długie łańcuchy z β-wiązaniami w pozycjach (1→3)-(1→6), jest nierozpuszczalna w wodzie. Posiadają one właściwości immuno-modulujące. Ich spożycie wspomaga naturalną, nieswoistą odporność organizmu.

Te wielkocząsteczkowe β-1,3/1,6-D glukany są częstym składnikiem różnych preparatów immuno-modulujących stosowanych w różnych sytuacjach klinicznych. Szczególnie dużo β-1,3/1,6-D glukanów występuje w ścianie komórkowej drożdży piekarniczych (Saccharomyces Cerevisiae). Jest to najaktywniejsza immunologicznie frakcja z całej grupy β-glukanów. Jest ona złożona z cząsteczek D-glukozy połączonych w pozycji 1,3 i z łańcuchami bocznymi D-glukozy przyłączonymi w pozycji 1,6. Na rycinie obok przedstawiono budowę cząsteczki nierozpuszczalnego β-1,3/1,6-D glukanu, z długim łańcuchem, pochodzącym z drożdży piekarniczych.

Po połknięciu cząsteczki β-glukanu są fagocytowane przez makrofagi i komórki dendrytyczne tj. komórki prezentujące antygen i za ich pośrednictwem poprzez tkankę chłonną przewodu pokarmowego GALT pobudzają cały układu odporności. Sądzono, że β-glukan jedynie tą drogą bierze udział w procesie aktywacji odporności komórkowej i przez długie lata glukan był traktowany jako niespecyficzny stymulator makrofagów. Jest to bardzo ważny proces dla organizmu, ponieważ makrofagi tworzą pierwszą linię obrony a bez ich optymalnej aktywności organizm nie potrafi się skutecznie bronić. Na rycinie poniżej przedstawiono pobieranie β-glukanu z przewodu pokarmowego i jego działanie na układ odporności.

Oprócz tego, glukany mogą aktywować produkcję całego szeregu substancji immunoaktywnych, takich jak cytokiny. To niespecyficzne działanie zostało później przypisane przede wszystkim preparatom nierozpuszczalnym lub makrocząsteczkowym, które tworzą niespecyficzne wiązania z makrofagami lub tylko podlegają fagocytozie. Zmiany w produkcji cytokin prawdopodobnie związane są z procesem stopniowego wzrostu aktywności funkcyjnej makrofagów pobudzonych glukanem. Czynnik TGFβ transformujący wzrost stymuluje makrofagi do wydzielania hydrolaz lizosomalnych. Cytokiny działają też odwrotnie, IL-1 wraz z TNF wykazują działanie regulacyjne na ekspresję modulacji funkcji makrofagów indukowanych glukanem.

Na rycinie obok przedstawiono pobieranie β-glukanu z przewodu pokarmowego i jego działanie na komórki układu odpornościowego. Kliknij na rycinę aby ją powiększyć.

Glukany rozpuszczalne o niskiej masie cząsteczkowej nie mają zbytniego wpływu na produkcję cytokin i działają za pomocą innych mechanizmów. Glukany te tworzą wiązanie z receptorem o nazwie CR3 (CD11b/CD18). Po przyłączeniu glukanu następuje zmiana konformacji receptora i jego specyficzna aktywacja. Receptory te są obecne na makrofagach, neutralnych granulocytach i komórkach NK. Receptory CR3 uważane są za wyjątkowo ważne receptory pośredniczące w wiązaniu i usuwaniu kompleksów odpornościowych po opsonizacji składnikiem dopełniacza iC3b. Mechanizm aktywacji tego receptora uruchamiany jest za pomocą przyłączenia glukanu, po którym następuje cytotoksyczna degranulacja po utworzeniu wiązania fragmentu iC3b z inną częścią cząsteczki CR3. Bez aktywacji glukanem receptory te co prawda przyłączają opsonizowane cząsteczki, lecz nie odgrywa się specyficzne uśmiercanie komórek.

W licznych badaniach wykazano, że β-1,3/1,6-D glukan ma zdolność aktywacji makrofagów, komórek NK, oraz zwiększa zdolność produkcji cytokin i dopełniacza. Immunolodzy z Uniwersytetu Louisville odkryli, że na powierzchni komórek wrodzonego układu odporności znajduje się receptor 3 dopełniacza i jest on odpowiedzialny za przyłączanie do nich β-glukanów, pozwalając komórkom układu odpornościowego rozpoznanie ich jako "nie-swoich".

Przeprowadzono bardzo wiele badań i ocen klinicznych β-glukanów. Wykazały one, że podanie β-1,3-1,6-D-glukanu znamiennie zmniejsza ryzyko infekcji i powikłań infekcyjnych, w różnych sytuacjach klinicznych. (→ czytaj więcej) plik pdf, 12 str. w jęz. ang.

Skontaktuj się z nami

Phytomedica Polska Spółka z o. o.
ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa
adres korespondencyjny: ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 2, 02-954 Warszawa

T:   (+48) 22 550 60 30
T:   (+48) 22 550 60 40

E:   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!