Ekstrakt spiruliny

Immulina Plus to pierwszy immuno-suplement, w przypadku którego dokładnie wiemy, co mamy w każdej dawce preparatu. Aktywność ekstraktu Immuliny jest ściśle kontrolowana i wyjątkowo stabilna, a jej bioaktywność jest gwarantowana przez producenta. Inne immuno-suplementy i żywność zawierająca bakterie nie są standaryzowane, a ich aktywność i wpływ na odporność może się bardzo różnić pomiędzy ich poszczególnymi partiami. Poza tym nigdy nie wiadomo, jaka jest aktywność lub zgodność takich produktów.


1LPS - lipopolisacharydy bakterii E. coli, 2preparat wzmacniający odporność ReishiMax na bazie ekstraktu grzybka ganoderma lucidum, 3Cold-fx - preparat wzmacniający odporność na bazie ekstraktu żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium), 4AKG - alkiloglicerole - aktywny składnik oleju z wątroby rekina.

Porównano immulinę z lipopolisacharydami (LPS), które są składnikami ściany bakterii Escherichia coli. Immulina 8-krotnie skuteczniej wpływa na odporność niż lipopolisacharydy Escherichia coli oraz 20 razy niż aloes i 25 razy niż spirulina z której pochodzi. Dzieje sie tak dlatego, że Immulina oddziałuje na układ odporności poprzez receptory TRL-2*, których gestość jest znacznie większa (ponad 2,5 raza) na powierzchni komórek prezentujących antygen (komórki dendrytyczne) niż receptorów TLR-4, poprzez które działa większość substancji oddziałujących na odporność. Immulina aż 40 razy lepiej wpływa na odporność w porównaniu z tradycyjnymi preparatami takimi, jak jeżówka (echinacea) i β-glukan. Preparaty zawierające ekstrakty reishi i żeń-szenia amerykańskiego praktycznie wykazują jedynie śladową aktywność w porównaniu z immuliną.

Immulina Plus oddziałuje przede wszystkim na odporność nieswoistą czyli wrodzoną i naturalną. Jest to najbardziej fizjologiczna i bezpieczna forma oddziaływania na odporność. Dobra odporność nieswoista jest niezbędna dla wytworzenia i prawidłowego funkcjonowania odporności swoistej, czyli odporności nabytej/adaptacyjnej.

Badania wykazały, że Immulina Plus oddziałuje na odporność poprzez makrofagi przewodu pokarmowego oraz tkankę limfatyczną przewodu pokarmowego. Każda wyprodukowana partia preparatu ma sprawdzoną skuteczność przy pomocy specjalnie opracowanego testu aktywacji monocytów. Do obrotu dopuszczone są jedynie te partie, które mają minimum 1.000 jednostek aktywacji monocytów.

Immulina Plus może być bezpiecznie stosowana codziennie przez dłuższy okres czasu, zależny tylko od potrzeby i sytuacji. Surowce oraz produkt gotowy są ściśle badane na poziom zanieczyszczeń metalami ciężkimi, pestycydami oraz określana jest czystość mikrobiologiczna. W trakcie wszystkich etapów produkcji przestrzegane są międzynarodowe standardy farmaceutyczne GMP - dobrej praktyki wytwarzania (ang. good manufacturing practice).

W badaniach oceniających dawka – odpowiedź (ang. dose – response assessment) wykazano, że zwiększanie dawki powyżej 400 mg nie zwiększa istotnie efektywności ekstraktu spiruliny w działaniu na parametru układu odporności. W badaniach na ochotnikach stwierdzono pełne bezpieczeństwo stosowania dużych dawek nawet 2 - 4 gramy na dobę.


*TLR - Toll Like Receptor – błonowe receptory należące do receptorów rozpoznających wzorce (PRR pattern recognision receptor). Receptory toll-like występują na powierzchni komórek (TLR 1,2,4,5,6 i 11) oraz wewnątrzkomórkowo na błonie endosomów (TLR 3,7,8 i 9). Odkrycie w ostatnich latach rodziny jedenastu receptorów TLR kodowanych przez DNA linii zarodkowej, pokazało, że w obrębie odporności wrodzonej funkcjonuje złożony system rozpoznawania struktur powierzchniowych i wewnętrznych drobnoustrojów, którego aktywacja prowadzi do uruchomienia ważnych mechanizmów efektorowych odporności wrodzonej i uczestniczy w kształtowaniu odporności nabytej.
strona w przygotowaniu ... przepraszamy

Skontaktuj się z nami

Phytomedica Polska Spółka z o. o.
ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa
adres korespondencyjny: ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 2, 02-954 Warszawa

T:   (+48) 22 550 60 30
T:   (+48) 22 550 60 40

E:   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!