jony cynku

Cynk w preparacie Immulina plus jest w postaci łatwo przyswajalnego, organicznego związku cynku. W każdej kapsułce znajduje się 35 mg glukonianu cynku, które dostarczają 5 mg Zn++, co stanowi 33 % zalecanego dziennego spożycia. Każdej dawce 2,5 ml syropu znajduje 2,5 mg co stanowi 16,7% zalecanego dziennego spożycia.

Cynk jest ilościowo drugim (po żelazie) mikroelementem obecnym w naszym organizmie. Znajduje się w każdej komórce. Cynk jest niezbędny do prawidłowego działania ponad 300 enzymów, m. in. do syntezy kwasów nukleinowych (DNA, RNA), różnych białek, hormonów. Jony cynku biorą udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i procesach detoksykacyjnych.

Cynk a odporność

Cynk wpływa na funkcjonowanie układ immunologicznego. Jest to oddziaływanie złożone. Cynk indukuje adhezję monocytów do śródbłonka, co nasila odpowiedź immunologiczną. Niedobór cynku zmniejsza chemotaksję neutrofili, upośledza fagocytozę z udziałem makrofagów oraz zaburza proces generowania reaktywnych form tlenu. Cynk jest niezbędny do interakcji między receptorem p581 na komórkach NK2 a cząsteczkami głównego kompleksu MHC-I3 na komórkach docelowych, co w rezultacie hamuje cytotoksyczną aktywność komórek NK. Cynk wpływa na procesy proliferacji komórek w układzie immunologicznym.

Cynk jest kofaktorem dla hormonu grasicy – tymuliny, która indukuje różnicowanie niedojrzałych limfocytów T. Jony cynku indukują także uwalnianie IL-1, IL-6, TNF-α oraz pobudzają monocyty.

Na poziomie komórkowym cynk poprawia stabilność błony komórkowej. Jest niezbędny do aktywacji (translokacji) kinazy białkowej C5. Sam może wiązać się ze specyficznym receptorem błonowym oraz wpływa na płynność warstwy lipidowej. Na poziomie jądra komórkowego może wpływać na ekspresję genu przez strukturalną stabilizację i funkcjonalną regulację różnych ważnych pod względem immunologicznym czynników transkrypcji, np. NF-κB6. Trzeba zaznaczyć, że badania in vitro wykazały, że zbyt wysokie dawki cynku mogą hamować funkcje limfocytów T oraz produkcję IFN-α. Z tego względu przy suplementacji cynku konieczne jest dostosowanie dawek tego pierwiastka do zapotrzebowania.

Inne wybrane korzystne działania cynku

Cynk jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania prawie wszystkich narządów i układów naszego organizmu. Suplementacja cynku w diecie ma korzystny wpływ na cały organizm, zaś w szczególności należy wymienić:

    • korzystny wpływ na nasz mózg, m. in. na poziom inteligencji, pamięć, uczenie się
    • korzystny wpływ na nasze zmysły, w szczególności wzrok, węch i smak
    • korzystny wpływ na układ płciowy mężczyzn zwłaszcza na produkcję nasienia i spermatogenezę7 oraz na libido8 kobiet i mężczyzn
    • korzystny wpływ na piękną i zdrową skórę, w szczególności na starzenie się i regenerację skóry, na zdrowe włosy i paznokcie, przebieg chorób skóry (trądzik, wyprysk, łuszczyca)
    • korzystny wpływ na przewód pokarmowy, np. choroba wrzodowa i choroby zakaźne (biegunki dzieci)


1receptory p58, obecne na powierzchni komórek NK, służą do rozpoznawania MHC-I na komórkach docelowych
2 Komórki NK - pochodzą od komórki macierzystej limfocytów (Common Lymphocyte Progenitor) i są główną grupą komórek układu odpornościowego odpowiedzialnych za zjawisko naturalnej cytotoksyczności.
3 MCH-I - główny układ zgodności tkankowej (major histocompatibility complex) klasy I - zespół białek, odpowiedzialnych za prezentację antygenów limfocytom T. MHC klasy I znajdują się na wszystkich jądrzastych komórkach organizmu i uczestniczą w obronie przed patogenami wewnątrzkomórkowymi.
4 Określana jest często jako kinaza białek histonowych zaangażowanych w wewnątrzkomórkowe procesy sygnałowe.
5 NF-κB = nucleus factor kappa-B - jądrowy czynnik transkrypcyjny, który pełni istotną rolę w procesach odpornościowych i zapalnych.
6 Nasienie jest produkowane przez gruczoł krokowy. Prawidłowe nasienie jest niezbędne do właściwego funkcjonowania i dobrej żywotności plemników, zaś
7 Spermatogeneza to produkcja plemników przez jądra.
8 Pojęcie libido wprowadził Zygmunt Freud, który rozumiał libido jako formę energii, za pośrednictwem której realizują się różne (nie tylko seksualny) popędy życiowe. Obecnie zawężono pojęcie libido, które potocznie można określić jako "apetyt seksualny".

Skontaktuj się z nami

Phytomedica Polska Spółka z o. o.
ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa
adres korespondencyjny: ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 2, 02-954 Warszawa

T:   (+48) 22 550 60 30
T:   (+48) 22 550 60 40

E:   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!