jony cynku

Cynk w preparacie Immulina Plus

Cynk w preparacie Immulina plus jest w postaci łatwo przyswajalnego, organicznego związku cynku. W każdej kapsułce znajduje się 35 mg glukonianu cynku, które dostarczają 5 mg Zn++, co stanowi 33 % zalecanego dziennego spożycia. Każdej dawce 2,5 ml syropu znajduje 2,5 mg co stanowi 16,7% zalecanego dziennego spożycia.

Cynk jest ilościowo drugim (po żelazie) mikroelementem obecnym w naszym organizmie. Znajduje się w każdej komórce. Cynk jest niezbędny do prawidłowego działania ponad 300 enzymów, m. in. do syntezy kwasów nukleinowych (DNA, RNA), różnych białek, hormonów. Jony cynku biorą udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i procesach detoksykacyjnych.

Cynk a odporność

Cynk wpływa na funkcjonowanie układ immunologicznego. Jest to oddziaływanie złożone. Cynk indukuje adhezję monocytów do śródbłonka, co nasila odpowiedź immunologiczną. Niedobór cynku zmniejsza chemotaksję neutrofili, upośledza fagocytozę z udziałem makrofagów oraz zaburza proces generowania reaktywnych form tlenu. Cynk jest niezbędny do interakcji między receptorem p581 na komórkach NK2 a cząsteczkami głównego kompleksu MHC-I3 na komórkach docelowych, co w rezultacie hamuje cytotoksyczną aktywność komórek NK. Cynk wpływa na procesy proliferacji komórek w układzie immunologicznym.

cynk

Cynk jest kofaktorem dla hormonu grasicy – tymuliny, która indukuje różnicowanie niedojrzałych limfocytów T. Jony cynku indukują także uwalnianie IL-1, IL-6, TNF-α oraz pobudzają monocyty.

Na poziomie komórkowym cynk poprawia stabilność błony komórkowej. Jest niezbędny do aktywacji (translokacji) kinazy białkowej C5. Sam może wiązać się ze specyficznym receptorem błonowym oraz wpływa na płynność warstwy lipidowej. Na poziomie jądra komórkowego może wpływać na ekspresję genu przez strukturalną stabilizację i funkcjonalną regulację różnych ważnych pod względem immunologicznym czynników transkrypcji, np. NF-κB6. Trzeba zaznaczyć, że badania in vitro wykazały, że zbyt wysokie dawki cynku mogą hamować funkcje limfocytów T oraz produkcję IFN-α. Z tego względu przy suplementacji cynku konieczne jest dostosowanie dawek tego pierwiastka do zapotrzebowania.

Inne wybrane korzystne działania cynku

źródła cynku

Cynk jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania prawie wszystkich narządów i układów naszego organizmu. Suplementacja cynku w diecie ma korzystny wpływ na cały organizm, zaś w szczególności należy wymienić:

  • korzystny wpływ na nasz mózg, m. in. na poziom inteligencji, pamięć, uczenie się
  • korzystny wpływ na nasze zmysły, w szczególności wzrok, węch i smak
  • korzystny wpływ na układ płciowy mężczyzn zwłaszcza na produkcję nasienia7 i spermatogenezę8 oraz na libido9 kobiet i mężczyzn
  • korzystny wpływ na piękną i zdrową skórę, w szczególności na starzenie się i regenerację skóry, na zdrowe włosy i paznokcie
  • korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego


1receptory p58, obecne na powierzchni komórek NK, służą do rozpoznawania MHC-I na komórkach docelowych
2 Komórki NK - pochodzą od komórki macierzystej limfocytów (Common Lymphocyte Progenitor) i są główną grupą komórek układu odpornościowego odpowiedzialnych za zjawisko naturalnej cytotoksyczności.
3 MCH-I - główny układ zgodności tkankowej (major histocompatibility complex) klasy I - zespół białek, odpowiedzialnych za prezentację antygenów limfocytom T. MHC klasy I znajdują się na wszystkich jądrzastych komórkach organizmu i uczestniczą w procesach odpornościowych
4 Określana jest często jako kinaza białek histonowych zaangażowanych w wewnątrzkomórkowe procesy sygnałowe.
5 Kinaza białkowa C - białko "sygnałowe" biorące udział m. in. w procesach odpornościowych.
6 NF-κB = nucleus factor kappa-B - jądrowy czynnik transkrypcyjny, który pełni istotną rolę w procesach odpornościowych .
7 Nasienie jest produkowane głównie przez pęcherzyki nasienne i gruczoł krokowy. Prawidłowe nasienie jest niezbędne do właściwego funkcjonowania i dobrej żywotności plemników, natomiast
8spermatogeneza to proces powstawania i dojrzewania plemników, który odbywa się w męskich gonadach – jądrach.
9 Pojęcie libido wprowadził Zygmunt Freud, który rozumiał libido jako formę energii, za pośrednictwem której realizują się różne (nie tylko seksualny) popędy życiowe. Obecnie zawężono pojęcie libido, które potocznie można określić jako "apetyt seksualny".

Cynk – pierwiastek niezbędny

Cynk jest do tego stopnia niezbędny dla naszego organizmu, że eksperci borykają się, aby dokładnie określić jego funkcje w organizmie. Łatwiej pewnie byłoby powiedzieć, w czym cynk nie bierze udziału.

"Cynk jest ważny dla każdej komórki, narządu i układ naszego organizmu", mówi Dr Michael Hambidge, emerytowany profesor pediatrii i żywienia Uniwersytetu Medycznego stanu Colorado. "Jest to znaczenie wyjątkowe" dodaje. Według Narodowego Instytutu Zdrowia (the National Institutes of Health - NIH), cynk odgrywa niezastąpioną rolę w metabolizmie komórkowym, w mechanizmach odpornościowych, trawieniu, ekspresji genów oraz w gojeniu ran. "Cynk bierze udział niemal w każdym procesie biologicznym" mówi prof. Hambidge – "i właśnie dlatego, że działanie cynku jest takie zróżnicowane również objawy niedoboru cynku są również bardzo zróżnicowane".

Dobrą wiadomością jest to, że cynk należy do pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie i znajduje się w wielu pokarmach. Jednak niektórzy ludzie, zwłaszcza osoby cierpiące na choroby przewodu pokarmowego lub osoby stosujące ograniczenia dietetyczne – mogą być przedmiotem szczególnej troski. Warto zapoznać się, jak rozpoznać niedobór cynku, a przede wszystkim jak zapobiec jego niedoborowi.

Oznaki i objawy niedoboru cynku

"Dlatego, że cynk pełni tak ważną role w naszym organizmie objawy niedoboru mogą się ujawnić na setki sposobów", mówi Sylwia Klinger specjalistka żywienia i konsultantka przemysłu spożywczego. Ale te najczęstsze dotyczą biegunki, utratę włosów, pogorszenie kondycji skóry, pogorszenie wzroku, bezpłodność (impotencję), utratę apetytu.

"Zmącone myślenie, utrata masy ciała i podatność na choroby (w związku z osłabieniem odporności) mooga być również objawami niedoboru cynku", dodaje Dr Hambidge.

Jednak prawdziwy niedobór cynku jest stosunkowo rzadki i większość mieszkańców krajów rozwiniętych spożywa dostateczną ilość cynku w diecie. Znacznie częściej dochodzi do nieodpowiedniego (niewłaściwego) spożywania cynku. Ocena się (wg danych National Institute of Health), że od 20 do 25% dorosłych Amerykanów w wieku powyżej 60 lat ma nieodpowiednie spożycie cynku.

Rozpoznanie niedoboru cynku nie jest oczywiste

"Poziom cynku we krwi nie zawsze są dobrym wskaźnikiem ile cynku zawiera nasz organizm czy ile potrzebuje i ponieważ objawy niedoboru cynku są powszechne i „nieswoiste” – co znaczy, że mogą być również związane innymi sytuacjami zdrowotnymi – rozpoznanie niedoboru cynku nie jest proste", mówi Dr Hambidge.

Jeśli niepokoisz się, że możesz doświadczać objawów niedoboru cynku, najlepiej zwrócić się z tym problemem do lekarza, który przeprowadzi niezbędne badania i testy.

Z wiekiem objawy mogą się zmienić

"Małe dzieci, które mają za mało cynku mogą doświadczyć wolniejszego lub opóźnionego wzrostu, utratę apetytu, zaburzeń nastroju czy upośledzonego rozwoju", mów dr Hambidge.

"Wśród starszych dorosłych – grupa, która może być narażona na niedobór cynku to osoby stosujące restrykcje dietetyczne, czy osoby głodzone. Niedobór cynku, u tych osób, może objawiać się w problemach z myśleniem, gorszej odporności, czy zwyrodnieniu plamki żółtej", mówi dr Hambidge.

Ile cynku powinniśmy spożywać?

Ustalenie ile cynku powinniśmy spożyć nie jest łatwe. Prowadzone są wieloośrodkowe badania w celu ustalenia zalecanego dziennego spożycia. Wpływa na to bardzo wiele czynników, takich jak nawyki żywieniowe, wiek, stan fizjologiczny organizmu (ciąża, laktacja, wysiłek fizyczny, choroba, rekonwalescencja). W Europie zostało to zebrane w dokumencie Scientific Opinion on Dietary Reference Values for Zinc opracowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Najlepsze źródła cynku w pożywieniu

Almost everything you eat contains a little zinc. But its bioavailability - the amount of the mineral your body can easily extract and use - varies from food group to food group, Hambidge says. Along with mollusks like oysters, "animal meats are the best sources of zinc," he says. "If you eat a carnivorous or omnivorous diet, you’re at low risk for a deficiency." Whole grains, too, contain some zinc. "But the amount depends on what’s been done to the grain," he says. "Polished rice or processed grains may not have much zinc left, but whole grains will have a fair amount." Many breakfast cereals are also fortified with zinc.

Weganie i wegetarianie mają zwiększone ryzyko niedoboru cynku

Zinc is a mineral "of great concern" for vegetarians and vegans, per a study in the American Journal of Clinical Nutrition (AJCN). (The other mineral of concern is iron.) Meat is high in bioavailable zinc and may actually enhance absorption, so vegetarians and vegans – who don't eat meat – may need up to 50% more of the RDA for zinc than people who do eat meat. What's more, many plant foods – especially legumes and whole grains – contain a compound called phytic acid that blocks the absorption of zinc. But vegetarians don't necessarily need to pop a supplement or go back to their carnivorous ways. Soaking beans, grains, and seeds in water for several hours until sprouts form can increase zinc bioavailability in those foods.

Kobiety w ciąży mają zwiększone ryzyko niedoboru cynku

Zinc plays a crucial role in human development, Hambidge says. So children, teens, and pregnant or nursing moms may need more zinc in order to meet their own (or their newborn’s) nutrient demands. Kids who are following a parent’s strict vegetarian or vegan diet could be particularly at risk for inadequacy, Hambidge says. "But one thing we’re not sure about yet is how much the human digestive system can adapt based on need," he says. "There’s some evidence that pregnant women or breastfeeding mothers have increased zinc absorption as a result of increased need." He and other experts are still sorting all this out.

Stan przewodu pokarmowego może odgrywać rolę

Certain gastrointestinal disorders may up your risk of developing a zinc deficiency. "The gastrointestinal conditions most often associated with zinc deficiency are Crohn’s disease and short bowel syndrome," says Angela Ginn-Meadow, RD, senior education coordinator at the University of Maryland’s Center for Diabetes and Endocrinology. These conditions both decrease zinc absorption, she explains. Chronic diarrhea can also lead to zinc loss.

Niedokrwistość sierpowata zwiększa ryzyko niedoboru

Niedobór cynku dotyczy od 60 do 70% dorosłych z anemią sierpowatą. Sickle cell disease is an inherited condition in which abnormal blood cells carry less oxygen from the lungs to the rest of the body, and where abnormal blood cells clump and get stuck in blood vessels. It can be a painful condition, and lead to infections and organ damage.

Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko niedoboru cynku

Roughly 30% to 50% of people who abuse alcohol suffer from "low zinc status," according to the NIH. Alcohol appears to block your intestines’ absorption of zinc while simultaneously upping the amount of zinc you lose when you pee, the NIH reports.

Niedoborowi cynku często towarzyszy obniżenie poziomu żelaza

Many of the same foods that are full of zinc – namely, animal sources of meat – are also the best dietary sources of iron. (As mentioned earlier, some research links vegan and vegetarian diets to lower levels of both these minerals.) So if you’re worried your body’s zinc stores are running low, you may also want to pay attention to your iron intakes. Just don’t go nuts with zinc and iron supplements. Yet another AJCN study finds taking zinc and iron together can limit your body’s iron absorption.

Dobrze się zastanów zanim zażyjesz suplement

If you have zinc inadequacy or deficiency, you may want to consider supplements – but consult your doctor first. Hambridge says adding a supplement with 5 to 10 mg of zinc to your diet could be particularly beneficial for vegans and vegetarians, as well as for those who have gut disease like Crohn’s.

Skontaktuj się z nami

Phytomedica Polska
ul. Farbiarska 22,
02-862 Warszawa

T:   (+48) 22 487 14 44
T:   (+48) 22 487 14 45

E:   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska z siedzibą: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Czereśniowa 28, dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przepisz kod widoczny na obrazku
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!