Dobra odporność

Prawidłowo funkcjonujący układ odporności jest niezbędny dla dobrego funkcjonowania naszego organizmu. Dbanie o sprawny układu odporności obejmuje zdrowy styl życia, zarządzanie stresem, aktywność ruchową, urozmaiconą i zbilansowaną dietę oraz stosowanie odpowiednich preparatów. Zaś obniżona odporność odnosi się do mało aktywnego i słabo sprawującego się układu odporności.

Odporność a koronawirus

Odporność odgrywa kluczową rolę w tym, jak nasz organizm radzi sobie z zakażeniem koronawirusem. Dlatego warto mądrze zadbać o odporność. Ekspert radzi → jak zadbać o odporność

Sprawdź czy dobrze funkcjonuje układ odporności Twój lub Twego dziecka

Jeśli na jedno z poniższych pytań odpowiedź brzmi "tak" to oznacza, że układ odporności nie funkcjonuje dobrze.

 • Czy łatwo się przeziębiasz?
 • Czy łapiesz przeziębienie częściej niż dwa razy w roku?
 • Czy masz przewlekłą infekcję?
 • Czy masz częste incydenty opryszczki wargowej lub opryszczki płciowej?
 • Czy stwierdzasz czasami powiększenie lub tkliwość węzłów chłonnych?
 • Czy masz lub miałeś kiedykolwiek incydent choroby nowotworowej?

Nawracające lub przewlekłe infekcje – lekkie nawet przeziębienia –  zdarzają się jedynie wtedy, gdy układ odporności jest osłabiony. Często dochodzi do błędnego koła: obniżona odporność prowadzi do infekcji, infekcja (w tym jej leczenie) może prowadzić do uszkodzenia układu odporności, co może skutkować dalszym obniżeniem odporności. Mądre wzmacnianie układu odporności może być sposobem na przerwanie tego błędnego koła.

 

Co może być przyczyną obniżonej odporności?

Przyczyny obniżonej odporności:

Zdrowie naszego układu odporności w dużej mierze zależy od naszej sytuacji emocjonalnej, naszego poziomu stresu, stylu życia, nawyków żywieniowych czy stanu odżywienia. Niedobory żywieniowe są jedną z najczęstszych przyczyn obniżenia odporności. Potwierdzają to obserwacje kliniczne i badania.

Brak wymiany bodźców immunologicznych, poprzez nadmierne wyjaławianie otoczenia,  może być przyczyną ciężkiego obniżenia odporności.

Wiele stosowanych leków i różnych substancji znajdujących się w naszym pożywieniu i wodzie,  którą pijemy może istotnie obniżać odporność. Obejmuje to m. in. substancje takie, jak środki ochrony roślin, niektóre konserwanty, polepszacze żywności, metale ciężkie i wiele innych.

Niektóre choroby mogą prowadzić do obniżenia odporności. Należą do nich przede wszystkim zakażenie wirusem HIV, a w mniejszym, ale istotnym stopniu inne zakażenia wirusowe i bakteryjne np. EBV - wirus powodujący mononukleozę, HSV - wirus powodujący opryszczkę).

Niewielką grupę stanowią pierwotne (wrodzone) niedobory odporności (poniżej 10%). Wymagają one specjalistycznej diagnostyki i leczenia przez immunologa klinicznego.

 

Immulina +D3 czyli mądre dbanie o odporność

Immulina +D3 to dalsze rozwinięcie Immuliny i Immuliny Plus – popularnego immuno-suplementu. Immulina zarówno syrop dla dzieci jak i kapsułki dla młodzieży i dorosłych są obecne na naszym rynku od ponad 10 lat i w tym czasie zdobyły szerokie uznanie jako preparaty skutecznie wspierające odporność dzieci, młodzieży i dorosłych.

Immulina dostarcza dwa wielkocząsteczkowe aktywne składniki: specjalny kompleks LCEPEEN z ekstraktu spiruliny platensis oraz β-1,3 D-glukan z ekstraktu drożdży piekarniczych , które gdy są spożywane codziennie "gimnastykują" nasz układ odporności przygotowując go do sprawnego działania, kiedy będzie to potrzebne.

Poza tym preparat zawiera naturalną witaminę C i rutozydy z ekstraktu aceroli i witaminę D3 oraz jony cynku i selenu, składniki które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu odporności.

Omikron – nowy wariant wirusa wywołującego COVID-19

Do tej pory mieliśmy do czynienia głównie z wariantami alfa i delta wirusa:

 • Wariant alfa, który wystąpił najwcześniej i na który opracowano w ubiegłym roku obecnie stosowane szczepionki i szczepienie chroni w ponad 90 % przypadków przed zakażeniem tym wariantem wirusa.
 • Wariant delta, ten który wystąpił późną wiosną i w połowie tego roku i szczepienie chroni w ok. 70 % przypadków przed zakażeniem tym wariantem wirusa.
 • Wariant omikron, który się pojawił właśnie teraz późną jesienią i który stanowi jeszcze wielką niewiadomą. Naukowcy uważają jednak, że raczej nie będzie on bardziej groźny niż dotychczasowe warianty.

Warto podkreślić, że:

 • Szczepienie wciąż jest najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem, włączając wariant delta i wariant omikron wirusa, powodującego COVID-19.
 • Szczepienia są wysoce skuteczne w zapobieganiu ciężkim zachorowaniom, takim które wymagałyby leczenia szpitalnego i zagrażały życiu. Dotyczy to również nowych wariantów wirusa.
 • Osoby w pełni zaszczepione, u których jednak doszło do zakażenia nowymi wariantami wirusa, chorują krócej.
 • Zaszczepienie i noszenie maseczki w zamkniętych miejscach publicznych, zmniejsza rozprzestrzenianie się nowych wariantów wirusa.

Aby szczepienie było optymalnie skuteczne niezbędny jest sprawny układ odporności. Dlatego warto sięgnąć po Immulinę. W tej chwili są dostępne w naszych aptekach syropy dla dzieci Immulina Plus i Immulina +D3 oraz kapsułki dla dorosłych i młodzieży  Immulina Plus forte i Immulina +D3.

Immulina sprawdzony strażnik naszej odporności!

 

S     k     ł     a     d

 • Ekstrakt spiruliny – dostarcza LCEPEEN wielkocząsteczkowy związek lipo-polisacharydowy
 • β-glukan – β-1,3/1,6-D-glukan - wielkocząsteczkowy związek polisacharydowy z ekstraktu drożdży piekarniczych
 • Witamina C – dostarczona w kompleksie z rutyną i hesperydyną w ekstrakcie aceroli
 • Jony cynku – są niezbędne dla układu odporności, zwłaszcza dziecka

S     k     ł     a     d


Czwarta fala COVID

Czwarta fala zachorowań na COVID coraz bardziej się rozpędza. Od ponad miesiąca obserwuje się duży wzrost liczby zachorowań w całej Europie. Nie inaczej jest w Polsce. Doganiamy fatalne statystyki z wiosny. Przyczyny to niestety niska wyszczepialność (tylko nieco ponad 50 % populacji) oraz dość powszechne nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych (maseczka, dystans, dezynfekcja). Ani szczepienie, ani przechorowanie nie zapobiega w 100% transmisji wirusa. Dlatego wszyscy muszą przestrzegać zalecenia sanitarne, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych i dużych  skupiskach ludzi.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił sytuacją pandemiczną jako poważną. Coraz częściej chorują osoby młode, nawet dzieci. Ciężko chorują niezaszczepieni i osoby z ciężkimi chorobami współistniejącymi, u których szczepienie mogło nie wytworzyć odpowiedniej odporności. Jest to o tyle smutne, że od początku roku pojawiła się szczepionka, a od drugiego kwartału szczepionek nie brakuje i każdy kto by chciał mógłby się zaszczepić.

Chociaż przebieg COVID-19 u dzieci jest zazwyczaj łagodniejszy, to jednak teraz właśnie najmłodsi będą najbardziej zagrożeni, gdyż w tej grupie wiekowej wcześniej nie prowadzono szczepień. Spodziewamy się wzrostu zachorowań wśród dzieci. Dzieci i młodzież przeważnie chorują lekko, lub mają przebieg bezobjawowy, ale nie zawsze. Również u dzieci zdarzają się przypadki o ciężkim  przebiegu. A do tego część dzieci i młodzieży może rozwinąć ciężki zespół PIMS.

Zespół PIMS

Od 2 do 4 tygodni po zakażeniu koronawirusem COVID (wirus SARS CoV-2), niektóre dzieci zapadają na ciężką, niezakaźną chorobę zwaną PIMS*. Zagrożone wystąpieniem zespołu PIMS są zwłaszcza dzieci z przewlekłymi chorobami i gorszą odpornością.

W części przypadków choroba może prowadzić do bardzo groźnych powikłań kardiologicznych – niewydolności serca oraz niewydolności wielonarządowej.

PIMS występuje również u najmłodszych dzieci, które zakażenie COVID przeszły bezobjawowo. O zespole PIMS możesz przeczytać więcej w naszej zakładce → ekspert radzi.


*PIMS - Pediatric Inflamatory Multisystem Syndrome associated with SARSCoV-2
Siedem powodów dla stosowania Immuliny plus

Skuteczny
immuno-suplement

Immulina Plus to pierwszy immuno-suplement, w przypadku którego dokładnie wiemy, co mamy w każdej dawce preparatu. Aktywność ekstraktu Immuliny jest ściśle kontrolowana i wyjątkowo stabilna, a jej bioaktywność jest gwarantowana przez producenta. Inne immuno-suplementy i żywność zawierająca bakterie nie są standaryzowane, a ich aktywność i wpływ na odporność może się bardzo różnić pomiędzy ich poszczególnymi partiami. Poza tym nigdy nie wiadomo, jaka jest aktywność lub zgodność takich produktów.

1LPS - lipopolisacharydy bakterii E. coli, 2preparat wzmacniający odporność ReishiMax na bazie ekstraktu grzybka ganoderma lucidum, 3Cold-fx - preparat wzmacniający odporność na bazie ekstraktu żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium), 4AKG - alkiloglicerole - aktywny składnik oleju z wątroby rekina.


Porównano immulinę z lipopolisacharydami (LPS), które są składnikami ściany bakterii Escherichia coli. Immulina 8-krotnie skuteczniej stymuluje odporność niż lipopolisacharydy Escherichia coli oraz 20 razy niż aloes i 25 razy niż spirulina z której pochodzi. Immulina aż 40 razy stymuluje odporność w porównaniu z tradycyjnymi preparatami takimi, jak jeżówka (echinacea) i ß-glukan. Preparaty zawierające ekstrakty reishi i żeń-szenia amerykańskiego praktycznie wykazują jedynie śladową aktywność w porównaniu z immuliną.

Kontrolowana
aktywność

Badania wykazały, że Immulina Plus działa jeszcze skuteczniej, gdyż zawarte w niej składniki działają na zasadach synergii. Wielkocząsteczkowe składniki Immuliny Plus, podane doustnie, nie wchłaniają się, ale działają m. in. poprzez makrofagi oraz tkankę limfatyczną przewodu pokarmowego.

Każda wyprodukowana partia preparatu ma skuteczność sprawdzaną przy pomocy specjalnie opracowanego testu aktywacji monocytów. Do obrotu dopuszczone są jedynie te partie, które mają minimum 1.000 jednostek aktywacji monocytów.

Bezpieczeństwo
stosowania

Immulina Plus może być bezpiecznie stosowana przez dłuższy okres czasu. Surowce oraz produkt gotowy są ściśle badane na poziom zanieczyszczeń metalami ciężkimi, pestycydami oraz określana jest czystość mikrobiologiczna. W trakcie wszystkich etapów produkcji przestrzegane są międzynarodowe standardy GMP - dobrej praktyki wytwarzania (ang. good manufacturing practice).

W badaniach oceniających dawka – odpowiedź (ang. dose – response assessment) wykazano, że zwiększanie dawki powyżej 400 mg nie zwiększa istotnie efektywności. Poza tym w badaniach na ochotnikach stwierdzono pełne bezpieczeństwo stosowania dużych dawek nawet 2 - 4 gramy na dobę.

Działa na
odporność nieswoistą

Immulina Plus wzmacnia przede wszystkim odporność nieswoistą czyli wrodzoną i naturalną. Jest to najbardziej fizjologiczna i całkowicie bezpieczna forma wzmacniania odporności.

Dobra odporność nieswoista jest niezbędna dla wytworzenia i prawidłowego funkcjonowania odporności swoistej, czyli odporności nabytej/adaptacyjnej.

 • Może być wytworzona czynnie po kontakcie z patogenem – jak w przypadku przebycia choroby lub po szczepieniu.
 • Może być wytworzona biernie – jak w przypadku podania surowicy lub anatoksyny.

Działanie już
po kilku dniach

Już po 3 – 5 dniach przyjmowania Immuliny Plus stwierdza się poprawę odporności i między innymi:

 • podwyższenie aktywności komórek NK (natural killer)
 • zwiększenie produkcji przeciwciał śluzówkowych IgA
 • zwiększenie produkcji substancji przeciwwirusowej - interferonu γ
 • zwiększenie produkcji substancji tj. interleukiny 6, która aktywuje odporność

Korzyści w wielu
sytuacjach

Przyjmowanie Immuliny Plus:

 • korzystnie wpływa na odporność
 • poprawia sprawność stawów
 • zmniejsza bóle mięśni po intensywnym wysiłku
 • poprawia cerę i pomaga w trądziku
 • hamuje objawy starzenia się skóry

Korzystna
cena kuracji

Kuracja Immuliną Plus jest korzystniejsza cenowo od większości dostępnych preparatów. Jedno opakowanie syropu kosztuje przeciętnie ok.  25,- zł i zawiera 40 dawek po 2,5 ml dla małego dziecka i 20 dawek po 5 ml dla dużego dziecka.

Jedno opakowanie 30 kapsułek kosztuje ok. 35,- zł i dostarcza 30 dziennych dawek.

odporność.info.pl

dowiedz się więcej na temat
budowy i funkcjonowania
układu odporności?

o odporności
Chcesz kupić?

Nie wiesz gdzie kupić Immulinę? ZNAJDŹ JĄ!

gdzie kupić
FAQ

(Frequently Asked Questions)
Masz pytania? Szukasz odpowiedzi na nurtujące Cie zagadnienia. Przeczytaj naszą bazę odpowiedzi!

czytaj więcej

Kontakt

Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami:

Phytomedica Polska
  ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa
  (+48) 22 487 14 44
  (+48) 22 651 75 60
@   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska z siedzibą: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Czereśniowa 28, dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przepisz kod widoczny na obrazku
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!